Notícies Escola

  • Xarxa d’Escoles Associades de la Unesco

Xarxa d’Escoles Associades de la Unesco

Salesians Sarrià ha estat reconeguda com a membre de la Xarxa XEAUC, Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO, amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar.

La nostra escola vol ser un centre de referència que aposta per la cultura de la pau, la internacionalització, la solidaritat, la sostenibilitat i la salut. Per aquest motiu, fa dos cursos escolars que vam crear un equip de treball d’Escoles Associades de la UNESCO per posar en pràctica el paper de l’educació en la instauració d’una cultura de pau.

‘Després de veure que es tractava d’un element dinamitzador d’aquestes dimensions que ens posava en contacte amb escoles d’arreu del món- comenta José Abascal, director de Salesians Sarrià- l’equip directiu va presentar la sol·licitud d’ingrés en aquesta xarxa’.   

Aquest mes celebrem que hem entrat a formar part de la Xarxa d’escoles associades a la UNESCO (XEAUC), inscrita dins de la xarxa estatal REAU (Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO) així com a la xarxa internacional PEA de la UNESCO.

Felicitem a totes les persones que han fet possible aquest reconeixement i animem a tota la comunitat educativa a vetllar pel respecte de la diversitat de cultures i els drets humans.

Ara ja som part de les 10.000 institucions educatives en 181 països que treballen per a la pau i el diàleg intercultural.