Notícies Escola

  • Setmana d’acollida
  • Setmana d’acollida
  • Setmana d’acollida

Setmana d’acollida

La setmana passada vam rebre els nostres alumnes amb molta il·lusió per començar un curs ple de nous reptes. Dies de presentacions, cares noves, retrobaments i molta vida a l’escola.

Les activitats d’acollida són fonamentals per crear lligams entre el grup classe i els seus tutors i són molt importants en aquests primers dies a l’escola per facilitar la integració de l’alumne en un clima de confiança. Volem que els joves se sentin ben rebuts i ben acollits, especialment aquells que inicien la seva etapa amb nosaltres.

Per aquest motiu, es coordina tot un engranatge d’activitats d’acollida. Abans de l’inici de les classes, els tutors es posen en contacte amb l’estudiant i realitzen la primera tutoria individual. Una vegada ja comença l’escola, es facilita a l’alumnat tota la informació necessària (Guia de l’estudiant, horaris, normes, llocs de treball i espais, revisió de materials...) mitjançant tutories grupals. Els alumnes omplen la seva fitxa tutorial amb tota la informació què ha de conèixer l’escola.

Els primers dies s’expliquen totes les activitats i serveis de què disposen, entre d’altres, les activitats de la Moguda Juvenil Salesiana (MJS) i els tallers saludables organitzats pel Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP). D’altra banda, es realitzen activitats lúdiques per fomentar la cohesió de grup.

 

 

Els alumnes de primer de Grau Mitjà van realitzar un School Escape per conèixer l’escola, els seus serveis i departaments. Mitjançant diverses proves i enigmes van aconseguir la clau del joc. Els estudiants de segon, van realitzar activitats de grup al Tibidabo per saber més sobre la vida de Bon Bosco.

Els cursos de segon de Batxillerat van realitzar també diverses activitats d'acollida, d'orientació professional i d'orientació vivencial amb testimonis diversos d’antics alumnes. Els estudiants de primer, van passejar per l'escola per conèixer i descobrir tots els espais i serveis de què disposen (biblioteca, aula d’estudi, tallers, laboratoris, gimnàs, servei de bar...).  

Els alumnes de Grau Superior van participar en diverses dinàmiques de grup amb el seu tutor i els companys de classe. Els joves dels primers cursos van descobrir la seva nova escola, passejant pels espais en els què desenvoluparan la seva carrera professional.

 

 

Galeria