Notícies Escola

  • Renovem la Certificació d’Escola Multilingüe

Renovem la Certificació d’Escola Multilingüe

L’escola disposa del segell d’Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que hem renovat aquesta setmana.

La nostra escola és un centre reconegut i certificat com a Escola Multilingüe pel treball de potenciar la internacionalització de la comunitat educativa a través de la participació en projectes internacionals i la promoció i l’aprenentatge dels idiomes estrangers en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent.      

Aquest segell s’atorga a les escoles cristianes que demostrin l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses i esdevé una garantia d'innovació, qualitat i seguiment del projecte multilingüe.

Aquesta setmana hem rebut la visita de Montserrat Abril, coordinadora del Projecte Escola Multilingüe de la FECC, per fer el seguiment dels projectes que estem duent a terme a l’escola i renovar la certificació d’Escola Multilingüe. Montserrat va destacar la col·laboració de tota la comunitat educativa en la estratègia de internacionalització.

Descarregar certificat