Notícies Escola

  • European Youth Parliament
  • European Youth Parliament
  • European Youth Parliament

European Youth Parliament

Alumnes de Batxillerat Internacional han participat en la sessió regional del EYP, European Youth Parliament Spain.

Estudiants de Batxillerat Internacional presents a l’EYP han estat treballant en comissions amb l’objectiu de preparar diferents propostes sobre problemes d’àmbit global com l’economia, la cultura o el canvi climàtic, entre d’altres.

Durant un cap de setmana van presentar les seves resolucions en forma de discursos i debats a la major plataforma europea de debat polític que organitza la Unió Europea. En aquestes sessions es valora el nivell d’anglès dels participants, el treball en equip, saber parlar en públic i el desenvolupament dels diferents temes d’actualitat.

El Parlament Europeu dels Joves o European Youth Parliament (EYP) és una de les plataformes europees més grans de debat polític, trobades internacionals, aprenentatge i intercanvi d’idees entre joves.