Notícies Escola

  • Eleccions al Consell Escolar
  • Eleccions al Consell Escolar

Eleccions al Consell Escolar

El Consell Escolar renova periòdicament els membres electes dels sectors de professorat, famílies i personal d'administració.

Enguany s’efectua una renovació dels membres del Consell Escolar d'acord amb la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre (DOGC de 29‐9), de convocatòria d’eleccions per a renovar els membres dels consells escolars dels centres docents privats concertats.

Aquesta renovació es produeix cada dos anys. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

Aquí disposeu de tota la informació sobre el procés de renovació del Consell Escolar del I.P ESCOLES PROFESIONALS SALESIANES DE SARRIÀ que també teniu disponible a la recepció de l’escola a partir del dia 7 de novembre.

Informació del procés
Calendari
Carta a famílies
Carta a alumnes