Notícies Escola

  • Conveni amb Reprise Xerox
  • Conveni amb Reprise Xerox

Conveni amb Reprise Xerox

L’empresa Reprise, dedicada a la consultoria d’impressió per a empreses, ens cedeix una màquina Xerox d’impressió digital d’última generació.

La nostra escola ha signat aquesta setmana un conveni de col·laboració amb Reprise, concesionario or de Xerox.  El gerent de l’empresa Reprise, Pablo Vicente, va formalitzar la signatura del conveni amb el director de l’escola, José Abascal. L’acord amb Reprise contempla la cessió d’una màquina d’impressió digital Xerox Versant 180, permetrà als alumnes del cicles formatius Preimpressió digital i Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia imprimir els seus projectes de cicle en alta qualitat amb una àmplia varietat de materials.

A més, el conveni inclou un acord de Formació Dual amb alumnes de Grau Superior d'arts gràfiques que realitzaran la seva formació a Reprise i atendran a clients que visitaran la nostra escola per conèixer el funcionament i avantatges de la màquina Xerox.