Notícies Escola

  • Centre formador de pràctiques

Centre formador de pràctiques

La nostra escola és un dels 60 centres seleccionats com a formadors de pràctiques del MUFPS.

El director de l’escola, José Abascal, i el sotsdirector, Francisco Álamo, van assistir la setmana passada a la presentació del Programa d’Innovacio - Centres Formadors de pràctiques del MUFPS que organitza el Departament d’Educació. Salesians Sarrià ha estat un dels 60 centres seleccionats, entre 120 candidats presentats, per a formar alumnes universitaris en pràctiques que es dedicaran a la docència.

La finalitat del Programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes (MUFPS) és millorar i avançar en el model de pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador en relació als aspectes qualitatius que caracteritzen la formació inicial dels nous docents.