Notícies Escola

  • Beca d’estudis a Zàmbia
  • Beca d’estudis a Zàmbia

Beca d’estudis a Zàmbia

Gràcies a les vostres aportacions econòmiques, la jove Loveness està estudiant infermeria a la Universitat.

Scholarship program, el programa de beques del voluntariat internacional Share the Light,  dona suport a alumnes sense recursos i opcions de futur per tal de poder seguir els seus estudis. Un punt fonamental de Share the Light és donar formació per tal d’empoderar educativa i culturalment als joves perquè puguin tirar endavant el seu país.

Amb les aportacions econòmiques rebudes, el somni de Loveness d’anar a la Universitat a estudiar infermeria... ja és una realitat. Aquesta setmana ens han arribat notícies des de Zàmbia per conèixer la situació de Loveness. Està estudiant molt i ens dóna las gràcies per col·laborar en la seva educació.