Equip directiu

Equip directiu

Titular Xavier Brines

Director Francisco Álamo

Administrador Vicenç Sánchez

Cap d’estudis FP GM i PFI Eloy González

Cap d’estudis FP GS Josep Cartañà

Cap d’estudis Batxillerat Carlos Escriche

Cap de Pastoral Rafael Rodríguez

Cap del SAPP Marta Pujol


Back to Category

Date

22 Novembre 2017

Categories

Equip directiu