Salesians de Sarrià és i vol ser, abans que res, una escola oberta a tothom, un servei d’interès públic i sense afany de lucre.

Té en comú amb altres escoles cristianes i salesianes que

• és una escola social, integradora, respectuosa, econòmica i no selectiva, amb un tarannà obert i acollidor,
• té la voluntat de fer-se propera a l’alumne/a i a les famílies a través d’una acció tutorial i docent personalitzada,
• promou un nou model de professional amb una formació tècnica consolidada però sobretot amb uns valors i competències transversals que les empreses valoren cada vegada més,
• ofereix activitats escolars que van més enllà de l’aula: esports, excursionisme, teatre, música, activitats de temps lliure, grups de reflexió i voluntariat,
• compta amb una associació de mares i pares d’alumnes, activa i participativa, amb un programa d’activitats formatives i lúdiques pròpies.

 

Altres trets diferencials fan de Salesians de Sarrià un centre de peculiar valor afegit:

• la totalitat dels alumnes comencen al centre una nova etapa acadèmica i personal,
• expedeix certificacions professionals complementàries a les titulacions oficials,
• realitza pràctiques i estades a diferents països europeus,
• ofereix un servei d’atenció psicopedagògica i d’orientació, específic per als alumnes de les diferents seccions i cicles,
• presenta la possibilitat de fer en el mateix centre un cicle de grau Mitjà, el curs oficial d’Accés al grau Superior i el grau Superior, o el Batxillerat i el grau Superior,
• té una continuïtat educativa, amb diverses propostes d’enginyeria tècnica universitària, a l’EUSS (Escola Universitària Salesiana de Sarrià) contigua a l’escola.
• L’escola treballa per consolidar relacions amb empreses de cada sector per a promoure l’intercanvi de coneixement i la inserció laboral dels nostres alumnes.

proposta educativa 1

proposta educativa 2