Què aprendràs a fer?

Dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processat de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulvimetal·lúrgia, assegurant la qualitat, i complint la normativa de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.

Què estudiaràs?

- Representació gràfica en fabricació mecànica.
- Disseny de productes mecànics.
- Disseny d’útils de processat de xapa i estampació.
- Disseny de motllos i models de fosa.
- Disseny de motllos per a productes polimèrics.
- Automatització de la fabricació.
- Tècniques de fabricació mecànica.
- Materials.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Projecte de disseny de productes mecànics.
- Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic superior en Disseny de productes de fabricació mecànica.
• Certificat intern en AutoCAD i Catia.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic superior permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.
• Possibilitat d’obtenir el títol en un any, un cop superat el cicle Programació de la producció en fabricació mecànica.

De què podràs treballar?

• Delineant projectista
• Tècnic de CAD
• Tècnic de desenvolupament de productes i motlles.
• Tècnic de desenvolupament de matrius i utillatges.

 

Completa el teu perfil professional amb una doble titulació en 3 anys:
Disseny en fabricació mecànica + Programació de la producció en fabricació mecànica (2 + 1 PLUS)
Més un complement formatiu en aeronàutica.

 

mes informacio curs3

disseny mecanica 4

disseny mecanica 2

disseny mecanica 3