POSSIBILITAT DE TRIPLE TITULACIÓ EN 4 ANYS:

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d’aplicacions web
Administració de sistemes informàtics en xarxa

 
Què aprendràs a fer?

En l’actualitat, l’ordinador i els sistemes informàtics són imprescindibles en els processos productius, de distribució i de gestió de les empreses.
Aprendràs a utilitzar, controlar i crear processos informàtics de gestió, producció i distribució de l’empresa, interpretant les directrius dels analistes, per tal de programar, provar i documentar programes.
Segons la dimensió de l’empresa, hauràs d’assumir tasques d’analista, detectant necessitats dels usuaris, col.laborant en el disseny, realització i implantació de les aplicacions.

Què estudiaràs?

- Sistemes informàtics.
- Bases de dades.
- Programació.
- Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’infomació.
- Entorns de desenvolupament.
- Accés a dades.
- Desenvolupament d’interfícies.
- Programació multimèdia i dispositius mòbils.
- Programació de serveis i processos.
- Sistemes de gestió empresarial.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
- Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic superior permet dur a terme esponsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.
• Certificat opcional de CISCO Systems en: xarxes d’àrea local, protocols, TCP/IP i configuració d’enrutadors.
• Possibilitat d’obtenir el títol en un any, un cop superat el cicle d’Administració de sistemes informàtics en xarxa.

De què podràs treballar?

• Programador d’informàtica.
• Analista-programador en petita i mitjana empresa.
• Professional liberal autònom (free-lance).
• Consultor i gestor de projectes en informatització de processos.
• Responsable d’ordinadors tipus PC o estacions de treball.
• Tècnic en formació i de suport als usuaris finals.
• Gestor d’aplicacions informàtiques.

mes informacio curs3

sistemes informatics 1

sistemes micro i xarxes 2

sistemes informatics 3