Què aprendràs a fer?

Al món de l’empresa són molt valorats els professionals capaços de gestionar l’àrea d’administració. Es a dir, de fer-se càrrec de tasques com ara controlar les existències, gestionar els pressupostos i administrar les finances i la tresoreria. Aquests estudis tenen com a objectiu el formar experts en organitzar l’administració i la gestió del personal, les operacions economicofinanceres i l’assessorament a clients.

Què estudiaràs?

- Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
- Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
- Ofimàtica i procés de la informació.
- Procés integral de l’activitat comercial.
- Comunicació i atenció al client.
- Anglès.
- Gestió de recursos humans.
- Gestió financera.
- Comptabilitat i fiscalitat.
- Gestió logística i comercial.
- Simulació empresarial.
- Projecte d’administració i finances.
- Formació i orientació laboral.
- Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic superior en Administració i finances.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic superior permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

De què podràs treballar?

• Administratiu/iva d’oficina, comercial i personal.
• Administratiu/iva comptable.
• Responsable de tresoreria, del pagament, de la cartera de valors, etc.
• Agent comercial, d’assegurances, bancs, etc.
• Administratiu/iva de gestories.

mes informacio curs3

sistemes informatics 3

gestio administrativa 2

gestio administrativa 3