Possibilitat de doble titulació en tres anys.

Què aprendràs a fer?

Instal·lar, muntar i reparar instal·lacions elèctriques de tot tipus.
Seràs format com a tècnic, preparat per atendre la creixent utilització de l’energia elèctrica tant en el món industrial com en el confort de la llar i en l’àrea de serveis. Seràs un especialista amb capacitat per assolir els coneixements necessaris dels nous productes i sistemes, cada cop més complexos.

Què estudiaràs?

M01 - Automatismes industrials.
M02 - Instal·lacions elèctriques interiors.
M03 - Instal·lacions de distribució.
M04 - Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
M05 - Instal·lacions domòtiques.
M06 - Instal·lacions solars fotovoltaiques.
M07 - Màquines elèctriques.
M08 - Instal·lacions elèctriques especials.
M09 - Electrònica.
M10 - Electrotècnia.
M11 - Formació i orientació laboral.
M12 - Empresa i iniciativa emprenedora.
M13 - Anglès tècnic.
M14 - Síntesi.
M15 - Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

Salesians de Sarrià


Quina titulació obtindràs?

• Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
• Amb aquest títol es podrà efectuar les funcions equivalents a les que autoritza el carnet d'instal·lador electricista en baixa tensió.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.
• Certificació oficial SCHNEIDER per sistemes domòtics i inmòtics KONNEX+ TAC.
• Certificat en AUTOCAD.
• Certificat oficial SCHNEIDER en programació PLC’s M340.

De què podràs treballar?

• Instal·lador de línies elèctriques.
• Manteniment de centres de producció elèctrica.
• Manteniment industrial.
• Electricista general i industrial.
• Instal·lador electricista d’edificis.
• Muntador de quadres elèctrics.
• Reparador d’electrodomèstics.
• Instal·lador-muntador d’antenes, equips telefònics i d’interfonia.

mes informacio curs3

inst elec i auto 1

inst elec i auto 2

inst elec i auto 3