Què aprendràs a fer?

Conèixer el funcionament teoricopràctic de tots els elements que formen part d’un automòbil, així com d’altres vehicles per a aplicacions industrials.
Sabràs diagnosticar avaries i analitzar per què es donen, verificar els components i realitzar els manteniments preventius, per tal que tots els sistemes funcionin correctament.

Què estudiaràs?

M01 - Motors.
M02 - Sistemes auxiliars dels motors.
M03 - Circuits de fluids, suspensió i direcció.
M04 - Sistemes de transmissió i frenada.
M05 - Sistemes de càrrega, engegada i motors.
M06 - Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.
M07 - Sistemes de seguretat i confort.
M08 - Mecanitzat bàsic.
M09 - Formació i orientació laboral.
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora.
M11 - Anglès tècnic.
M12 - Síntesi.
M13 - Formació en centres de treball (380 hores de pràctiques en empreses).

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

De què podràs treballar?

• Mecànic i electricista d’automòbils.
• Mecànic i electricista de motocicletes.
• Mecànic d’equips dièsel, de maquinària d’obres públiques i de vehicles pesats.
• Instal·lador d’accessoris.
• Muntador d’una cadena de muntatge.
• Comercial d’accessoris d’automòbils.
• Venedor de vehicles i depenent de comerç de recanvis de vehicles.

mes informacio curs3

electromecanica 1

electromecanica 2

electromecanica 3