Tot seguit reproduïm un quadre que ajuda a situar els diferents itineraris de batxillerat en funció de les matèries vinculades als graus universitaris.

Recorda:

- Branques de coneixement dels títols de grau: diferents branques/agrupacions per "families" dels diversos  graus universitaris que es poden triar. (Clica sobre cada títol per veure el llistat).

- Itineraris de batxillerat: diferents batxillerats que l'alumne pot triar. Segons l'itinerari, es determinaran les matèries de modalitat que l'alumne cursarà.

Des dels diferents itineraris es cursaran un mínim de quatre matèries vinculades a les PAU. D'aquesta manera l'alumne/a, a més de la matèria de modalitat que trii en la part obligatòria de les PAU, podrà optar a presentar-se en tres més de la part específica que permetrà millorar nota.

 


BRANQUES DE CONEIXEMENT DELS TÍTOLS DE GRAU

ITINERARIS DEL
BATXILLERAT A
Salesians de Sarrià

Arts
i
Humanitats

Ciències

 Ciències
de la salut

Ciències
socials
jurídiques

Enginyeria
i
Arquitectura

TECNOLÒGIC

*

*

*

*

*

** - Matemàtiques
** - Física
** - Tecnologia industrial
** - Química
** - Dibuix tècnic
** - Electrotècnia

CIENTÍFIC  

*

*

*

*

*

** - Matemàtiques
** - Física
** - Química
** - Dibuix tècnic
**- Ciències de la terra**
**** i mediambientals
**

CIÈNCIES DE LA SALUT   

*

*

*

*

*

**- Matemàtiques
**- Química
**- Biologia
**- Física
**- Ciències de la terra**
**** i mediambientals
**

CIÈNCIES SOCIALS    

**

*

*

*

*

**- Matemàtiques
 ** aplicades a les CCSS 
**- Economia de l'empresa
**- Geografia
**- Història de l'art
**- Literatura catalana
**- Literatura castellana 

HUMANITATS

*

*

*

*

*

**- Llatí
**- Història de l'art
**- Literatura catalana
**- Geografia
**- Literatura castellana

ITINERARIS DEL
BATXILLERAT A
Salesians de Sarrià

Arts
i
Humanitats

Ciències

Ciències
de la salut

Ciències
socials
jurídiques

Enginyeria
i
Arquitectura

 
 
BRANQUES DE CONEIXEMENT DELS TÍTOLS DE GRAU