BAT   CICLEGM3   ciclesgs


2 modalitats:

Ciències i tecnologia; Humanitats i ciències socials.

 


Els cicles de formació professional de grau Mitjà proporcionen el títol de tècnic o tècnica. 

 


Els cicles de formació professional de grau Superior proporcionen el títol de tècnic o tècnica superior.

 

 

 

 

 

 

ACCES   PQPI   OCUPACIONAL


Una de les vies per arribar a un CFGS és la
Prova d’accés.
Et preparem per superar-la.

 


Aquests programes s'adrecen a joves que no han obtingut la titulació de l’ESO.

 


Potenciem la formació al llarg de tota la vida
i el
desenvolupament professional.