Seguint la normativa del Departament d’Ensenyament, s’han celebrat eleccions per a la renovació del Consell Escolar. Concretament, els dies 24, 28 i 29 de novembre hem organitzat les diverses votacions dels pares, alumnes i professors.

A Salesians Sarrià el Consell Escolar està format per 15 persones: 4 representants dels pares, 4 dels professors, 3 representants de la titularitat, 2 dels alumnes i 1 del personal d’administració i serveis. Està presidit pel director de l’Escola.

La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Un cop realitzades les eleccions, la composició ha quedat de la següent manera:

 

Director (President del Consell) José Abascal Vicente                                               
Representants del titular

Isabel Arnal Martín

Vicenç Sánchez Galimany

Joaquim Marsans Vila
Representants dels professors

Antonio Zafra Fosas

Josep Gutiérrez Martínez

José Fco. Domínguez Sevilla

Agustín Carrillo Ortiz
Representant del P. d’Administració i Serveis José María Moyano Herguedas
Representants dels pares d’alumnes

Josep Franch Torm

Jordi Monlloch Ezquerra

Maria Josep Martín González

Maria Elvira Olarte Soto
Representants dels alumnes

Sergio Navero Bonel

Vladimir Serra Barba