Salesians Sarrià impartirà, a partir del curs 2016-17, el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IB)


bachillerato internacional

En aquest programa, l’alumne cursa sis matèries específiques i tres components centrals que donen sentit i aglutinen tot el que es fa en el Diploma.

 

Els objectius fonamentals del Batxillerat Internacional són formar alumnes amb uns coneixements amplis i profunds, que valorin la investigació, la creativitat i el servei, que siguin ells mateixos els protagonistes actius del propi procés d’aprenentatge i amb una mentalitat internacional que els obri horitzons a tot tipus d’estudis.

 

Amb aquests estudis, els alumnes podran accedir a qualsevol Universitat europea sense necessitat de superar una prova d'accés (PAU o REVÀLIDA). 

 

MÉS INFORMACIÓ

CONSULTA LES ASSIGNATURES