Inscripció a la segona cursa solidària TheBoscoRun:

Nom:
Cognom1:
Cognom2:
DNI:
Curs:
Gènere: Masculí / Femení
Data de naixement:
Edat el dia de la cursa:
Categoria:
Població
Mòbil propi:
Mòbil pares:
Email:
Observacions:
Acceptes el reglament? :

AQUESTA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA FINS QUE NO EFECTUIS EL PAGAMENT
I SI ETS MENOR D'EDAT NO PODRÀS CÒRRER SI NO HAS LLIURAT L'AUTORITZACIÓ
Les dades aquí recollides s'incorporen a un arxiu automatitzat per a la gestió de la Presa de dades, propietat d'Escoles Professionals Salesianes de Sarrià inscrit a l'A.P.D. De conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de Desembre de la LOPD, vostè té dret d'accés, cancel.lació i rectificació mitjançant sol.licitud escrita a Salesians de Sarrià, Pg. Sant Joan Bosco, 42, 08017, Barcelona.