Oferta integrada de Formació Professional

Salesians · Illa Tecnològica és una proposta formativa integral vinculada de manera estreta amb el món empresarial que actua com a plataforma de serveis orientats a empreses, treballadors, estudiants, institucions i organismes públics. Està formada per la xarxa de centres Salesians de Formació Professional i l’Escola Universitària.

Salesians · Illa Tecnològica aprofita les sinèrgies que genera aquest vincle entre – escola i empresa – per cobrir les necessitats formatives i de qualificació professional que requereix el context laboral actual.

Aquesta línia d’actuació permet dur a terme itineraris de formació des de PQPIs fins a Enginyeries Industrials passant per Cicles formatius i Batxillerats. A més l’Illa com a interlocutor entre l’empresa i les escoles, estableix una relació permanent de col·laboració: formació per al reciclatge de treballadors, estades a l’empresa d’alumnat o professorat, servei de borsa de treball, transferència tecnològica, etc.

Què oferim?

Formació contínua

Cursos que integren totes les vessants tecnològiques, entre les quals remarquem: • disseny industrial i gràfic • fabricació i automatització • reparació i manteniment • electricitat i electrònica • informàtica.

A més, estem acreditats per certificar competències adquirides en bona part dels cursos oferts que en molts casos són subvencionats per organismes oficials.

Foment de la transferència tecnològica

L’Illa Tecnològica aporta: estudis i projectes de R+D+I • projectes d’enginyeria • treballs de recerca d’enginyeria i vigilància tecnològica. Les empreses poden: col·laborar, fomentant la participació dels seus professionals en seminaris o matèries impartides per l’Illa • patrocinar cursos o màsters específics • cedir materials d’interès tècnic per completar la formació dels alumnes.

Pràctiques a empreses

Tant l’alumnat de cicles formatius com el de graus en enginyeria, superat el 50% dels seus estudis, estan en condicions de poder realitzar pràctiques a les empreses, sense cap vincle laboral i en el marc d’un conveni de col·laboració entre Salesians · Illa Tecnològica i les empreses. Aquestes estades li ofereixen a l’empresa l’oportunitat de conèixer futurs candidats per als seus llocs de treball.

Borsa de treball

S’adreça a tot l’alumnat de Salesians · Illa Tecnològica, tant de formació professional, batxillerat i enginyeria, com de formació ocupacional i contínua. S’ofereix a les empreses col·laboradores un accés preferent a la nostra borsa de treball.

relacions amb empresa 1