Petició d’alta al portal de la Borsa de Treball

Generated with MOOJ Proforms
* Informació requerida

Dades de l'empresa

 

Per poder accedir al nostre portal de la borsa de treball, es necessari omplir les següents dades per registrar-se. Properament rebrà un correu amb les dades necessàries e instruccions per poder donar d’alta la seva oferta laboral.

 

 

Raó Social: *
NIF Empresa: *
Persona Contacte: *
Adreça: *
CP: *
Municipi: *
Telf: *
Email: *

 

Les dades d’aquest formulari s’incorporen a un fitxer automatitzat del qual és responsable el titular del centre. Autoritzo a l’escola perquè utilitzi les dades personals per a la realització de la gestió acadèmica i administrativa pertinent, sempre dins del marc de les finalitats pròpies de l’escola i establertes en aquest document. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, sempre podré exercir gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació i rectificació de les dades.

 

impresio grafica 2

fusteria i moble 3

sistemes informatics 2

disseny editorial 2